Małżeństwo

 

Małżeństwo
Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonych ( w naszej parafii: w godzinach urzędowania kancelarii )
Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu.

NALEŻY PREDŁOŻYĆ:
– metrykę chrztu świętego (nie starszą niż 6 miesięcy);
– zaświadczenie z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. „konkordatowych” czyli zawieranych tylko w kościele ze skutkiemi cywilnymi);
– świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii);

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych, które odbywają się m. in. w parafii w Oleśnie.
Narzeczeni powinni również wziąć udział w spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego.
Więcej informacji na temat przygotowania do sakramentu Małżeństwa znajdziemy na stronie Opolskiego ośrodka spotkań małżeńskich.