Bierzmowanie

 

Sakrament bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotne, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze bardziej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.  (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielono ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:
1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy o książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział we wszystkich, cotygodniowych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
W naszej parafii ten sakrament jest udzielany uczniom klas 3 gimnazjum.
Świadek bierzmowania. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
– miał ukończony 16 rok życia
– prowadził życie zgodne z wiarą
– może byc to ojciec lub matka bierzmowanego