Kościelni i ograniści

K o ś c i e l n i
1928 – 1965 r. Franciszek Kubik
1965 – 2016 r. Stefan Ligendza
Pierwszym ministrantem był Alojzy Włoka

O r g a n i ś c i
1928 – 1943 r. Robert Wawoczny / nauczyciel /,
(-) Hajncy / nauczycielka /, (-) Byrchel, (-) Górski
1943 – 1999 r. Jerzy Bensz
od 1999 r. Roman Jokiel oraz od kilku lat Damian Krawczyk