Róże różańcowe

Obowiązki członków Żywego Różańca

 1. Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca
 2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych
 4. Rozszerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz modlitwa za spokój jego duszy

UWAGA: Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 r udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego 8 razy w roku, mianowicie w dniu:

 • przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
 • Wniebowzięcie Matki Bożej
 • Królowej Różańca Świętego
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Ofiarowania Pańskiego

Odpusty te można uzyskać pod zwykłymi warunkami.

Żywy Różaniec oznacza:

 • życie wg. Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego.
 • różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczną tajemnicę naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem  najważniejszych prawd Ewangelii.
 • życie wiarą, nadzieją i miłością: należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu  i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga – ludzi.

STRENALICE
Zelatorka: Beata Waszkiewicz
RADŁÓW
Zelatorka:  Agnieszka Żurek

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Czcijmy Maryję przez uczestnictwo w każdą pierwszą sobotę miesiąca – 7:30, po Mszy wymiana tajemnic różańca.