Ministranci i lektorzy

X przykazań ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad charakterem
 4. Ministrant rozwija w sobie życie boże
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Zasady według św. Jana Berchmansa

 1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej
 2. Mało mówić, dużo czynić
 3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy
 4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym
 5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie
 6. Sumiennie dopilnuję punktualnego, rannego wstawania
 7. Kto nie docenia modlitwy,nie wytrwa w pobożności
 8. Wszystko co czynisz, czyń z wielką starannością
 9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót
 10. Nie czyń nigdy tego, co ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba