Chrzest

 

Sakrament chrztu dzieci udzielamy w prafii obecnego zamieszkania rodziców.

Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Należy przedstawić akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania)
RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRAKTYKUJĄCY KATOLICY:
– wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
– którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chreścijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie)
– którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).

W związku z powyższym, chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią).