Kapłaństwo

 

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu:

Adres Seminarium:
ul. Drzymały 1,  45-342 Opole
skr. poczt. 246

Więcej informacji:   http://www.wsd.opole.pl