Chronologia wydarzeń

Chronologia wydarzeń

1915 – 1945 r. – Proboszczem jest ks. Franciszek Dombek
1927 r. – jesień – rozpoczęcie budowy kościoła

 • podjęcie decyzji o budowie kościoła, przekazanie gruntów i ich poświęcenie przez Walentego Kistelę z Radłowa,
 • rozpoczęcie prac i zwożenie materiałów
 • wykonanie i przykrycie fundamentów

1928 r. – zakończenie budowy kościoła

 • budowa ścian przyziemia / nabożeństwo na zakończenie prac /
 • wykonanie ozdobnego, drewnianego stropu według projektu PÖhl, oraz okien, a w latach następnych ławek przez Ignacego Świtałę ze Sternalic
 • zamontowanie ołtarza głównego z figurą Serca Pana Jezusa /dzisiejszy obraz Serca Pana Jezusa wstawiono na początku lat czterdziestych/
 • zamontowanie na wieży dwóch dzwonów: St. Urban i St. Florian wykonanych przez firmę „Benkowitz” w 1917 r.
 • zamontowanie organów wykonanych przez Mateusza Garbacioka z Karmonek Starych.

02.09.1928 r.poświęcenie kościoła parafialnego w Sternalicach przez ks. Biskupa Wojciecha z Wrocławia.

30.09.1928 r. – poświęcenie kościoła w Radłowie przez ks. Proboszcza Franciszka Dombka i przyjęcie do użytku jako filii kościoła parafialnego w Sternalicach.

1930 – 1935 r. – utworzenie orkiestry dętej w Wolęcinie

1935 rok – budowa bocznych ołtarzy przez Ignacego Switałę z synem Alfonsem ze Sternalic

Styczeń 1945 r.– wkroczenie wojsk radzieckich – zniszczenie organów

17.02.1945 r. – śmierć ks. proboszcza Franciszka Dombka

 • objęcie parafii przez ks. proboszcza Franciszka Wańka

1947 r. – założenie światła elektrycznego

1952 r. – wymiana drewnianych świeczników na metalowe

1958 r. – powstanie cmentarza w Radłowie

1960 r. – oczyszczenie bocznych ścian kościoła specjalnie wyrabianym ciastem z żytniej mąki

1960 r. – zakupienie używanych organów z Częstochowy

1962 r. – opuszczenie parafii przez ks. Proboszcza Franciszka Wańka /idzie do Raciborza/ i przejęcie Jego obowiązków przez ks. Proboszcza Joachima Grolika

1965 r. – przeprowadzenie remontu dachu

1966 r. – zakupienie chrzcielnicy rzeźbionej przez P. Masorza z Rybnika, a fundowanej przez Marię Garbaciok z Karmonek Starych.

1969 r. – wybetonowanie 2/3 placu kościelnego

1977 r. – dokończenie betonowania placu kościelnego

1978 r. – wybudowanie domu gospodarczego z przeznaczeniem na salkę katechetyczną

1979 r. – założenie radiofonizacji

04.08.1980 r. –opuszczenie parafii przez ks. Joachima Grolika

21.08.1980 r. – przejęcie obowiązków proboszcza przez ks. Konrada Wawrzinka

1980 r. / listopad / – rozpoczęcie nauki religii w salce ketechetycznej

22.01.1981 r. – śmierć ks. Joachima Grolika

1981 r. – przeprowadzenie remontu wieży / wymiana belek u podstaw kopuły/ – wykonał Bernard Jendrosek

1981 r. – malowanie kościoła – wykonał Hubert Kowalik z Kątów Opolskich 

 •  remont zakrystii / izolacja zagrzybionych ścian /, wstawienie nowych mebli

1982 r. – podpiwniczenie drugiej zakrystii i założenie ogrzewania kościoła 

 • ustawienie nowego ołtarza twarzą do ludzi i nowej ambonki

06.06.1985 r. – udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży radłowskiej przez Ks. Bp Jana Wieczorka

1985 r. – wymiana ogrodzenia cmentarza

1986 r. – Misje Święte – prowadzili O. Werbiści: O. Józef Sudolski i O. Zygmunt Wieczorek

1987 r. – peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej po rodzinach parafii

18.03.1988 r. – śmierć ks. Franciszka Wańka w Raciborzu

1989 r. – wstawienie nowych mebli do drugiej zakrystii

1991 r. – generalny remont dachu kościoła – wykonał P. Helios z Gorzowa Śl.

1992 r. – malowanie kościoła przez Alojzego Piontka i Henryka Pruski

1993 r. – remont i rozbudowa organów – wykonali: Piotr Gielsok z Ligoty Ol. i Jan Maliński z Olesna

1995 r.Misje Święte w Parafii przed peregrynacją Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – prowadzili O. Franciszkanie z Góry Św. Anny: O.Kapistran i O.Krystian

18.07.1999 r. – śmierć organisty Jerzego Bensza  / grał 56 lat w kościołach w Radłowie i Sternalicach /

1999 r. – budowa domu przedpogrzebowego

2002 r. – zakupienie nowego wzmacniacza do radiofonizacji

2003 r. – wymiana pieca centralnego ogrzewania 

 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 • gruntowne malowanie kościoła wykonane przez Alojzego Piontka
 • zamontowanie elektrycznego mechanizmu uruchamiającego dzwony.

2016.08.  Wprowadzenie na urząd nowego proboszcza.

2016.10.  Wymiana pieca CO na plebanii.

2016.11.  Święto św. Marcina.

2016.11.  Całkowita wymiana nagłośnienia w kościołach w Sternalicach i Radłowie.

2016.12.  Wyjazd parafian na kiermasz adwentowy do Drezna.

2016.12.  Caritas organizuje pierwszy parafialny kiermasz adwentowy.

2017.05.  Wymiana okien na plebanii.

2017.05.  Uroczysta majówka w Ligocie Oleskiej połączona z festynem.

2017.05.  Bierzmowanie – szafarzem sakramentu był ks. bp Rudolf Pierskała.

2017.07.08.  Remont plebanii (min. wymiana instal. elektr. )

2017.07.  Parafialna pielgrzymka do Wiednia, Wachau, Melku i Mariazell w Austrii.

2017.09.  Wizytacja biskupia – gościliśmy w parafii ks. bp Pawła Stobrawy.

2017.10.  Wymiana częściowa ogrodzenia na cmentarzu w Sternalicach.

2017.11.  Święto św. Marcina w Radłowie.

2017.11.  Montaż nowych okiennic oraz nierdzewnych parapetów na wieży w Radłowie.

2017. 11.  Kiermasz adwentowy organizowany przez parafialny zespół Caritas.

2017.12.  Kiermasz adwentowy w Ligocie Oleskiej.

1928-2018  90 lat kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radłowie.

2018  prace ogrodzeniowe na cmentarzach w Sternalicach i Radłowie oraz kościoła w Radłowie.