Apostolat Margaretka

APOSTOLAT MARGARETKA

APOSTOLAT MODLITWY ZA KAPŁANÓW

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi

Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. W ten sposób przed tron Boży płynie nieustająca modlitwa dziękczynno–błagalna za tych kapłanów. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. Liczy się wytrwałość i wierność złożonemu przyrzeczeniu. Dzisiaj, w dobie kryzysu wiary, potrzeba nam świętych kapłanów. Bez kapłana nie ma chrześcijańskiego sakramentalnego życia, nie ma Eucharystii. Bez kapłanów bylibyśmy jak latorośle odcięte od winnego krzewu, którym jest Chrystus.
Objęcie kapłana modlitwą jest włączeniem go, w kwiat siedmiu darów Ducha Świętego co jest olbrzymim bogactwem i głębią Apostolatu „Margaretka”.
W naszej Parafii od 2 lutego 2019 roku modlitwą objętych jest 3 kapłanów, zaangażowanych 77 osób, które tworzą 11 Margaretek, z czego bardzo się cieszmy, ale nie znaczy to, że lista jest zamknięta.
Poczujmy się odpowiedzialni za naszych Duszpasterzy! Podarujmy im największy skarb jaki mogą od nas otrzymać – naszą nieustającą modlitwę! MARGARETKA to wspaniale dzieło Boże, które jest wyrazem miłości Maryi i Kościoła do swoich kapłanów.

Przyłączmy się do tego wspaniałego dzieła Bożego!

Wszystkich chętnych do podjęcia wieczystej modlitwy za kapłanów i stworzenia w ich intencji licznych „modlitewnych kwiatów” (Margaretek) – zapraszamy!

Wszak Ewangelia mówi:

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. (…) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”


(Mt 6, 19-21)

Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie”

Jr 3,15

Zgłoszenia można kierować do osoby tworzącej Margaretkę w naszej parafii – Urszula Łazarek