Ogłoszenia (draft III)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
16.07 – 23.07.2023
>> Link do oryginalnej treści ogłoszeń <<

16.07.2023
NIEDZIELA XV Zwykła
Sternalice
700
Msza św.
Za + Jadwigę Nicpoń w 1 rocznicę przejścia do Domu Ojca oraz + męża Józefa.
Radłów
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Radłów
900
Msza św.   Za parafian
Sternalice
1030
Msza św.
Za + Pawła Sklorz z rodzicami, rodzeństwem, Annę i Wincentego Wieczorek z synem, Marię i Magdalenę Ligendza, Alfonsa Kościelnego, Stanisława Staszczyk, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
17.07.2023
PONIEDZIAŁEK
Sternalice 1900 Msza św.
Za ++ kapłanów prac. w naszej parafii, rodziców z obu stron, męża, braci, siostrę z mężem, ++ z pokrewieństwa w pewnej intencji.
  * Kancelaria
18.07.2023
WTOREK 
Sternalice 1900 Msza św.
Za + Anielę Książek, rodziców Jadwigę i Andrzeja Książek, siostrę, braci, Alfonsa i Agnieszkę Roj, ++ z rodzin: Książek, Roj, Kotas, Szewc, Olejnik.
  * Kancelaria
19.07.2023
ŚRODA  
Sternalice 730 Msza św.
W intencji Kręgów i Wspólnot MB Szensztackiej.
20.07.2023 CZWARTEK  bł. Czesława – patrona diecezji opolskiej.
Sternalice
1900
Msza św.
Za ++ Gerarda Jabłonka, jego rodziców, brata Pawła z żoną, siostrę Agnieszkę z mężem, bratową Agnieszkę, Elżbietę i Józefa Klim z synem, córkami: Jadwigą i Anną z mężami, ++ z rodzin: Pacharzyna, Gernik oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
21.07.2023 PIĄTEK 
Radłów 1800 Msza św.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz o opiekę MBNP w pewnej intencji z okazji urodzin.
22.07.2023
SOBOTA  Święto św. Marii Magdaleny.
Sternalice 1400 Msza św.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz o opiekę MB Królowej Rodzin w intencji Iwony i Sebastiana Kościelnych oraz o Dary Ducha Św. w int. dzieci.
Radłów 1700 Msza św.
Za ++ rodziców Jerzego i Annę Bensz w 20 rocznicę +, zięcia Jerzego, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa: Bensz, Kowol, Krawczyk, Kozan, Korzekwa, Koloch, Nalichowski, Huć i Szefler.
23.07.2023
NIEDZIELA   XVI Zwykła
( błogosławieństwo pojazdów )
Sternalice
700 Msza św.
Za + żonę Elfrydę w 3 rocznicę +, rodziców z obu stron, brata, bratową, szwagierkę, szwagrów oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
Radłów
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Radłów
900 Msza św.
Do Miłosierdzia Bożego, MBNP, ś. Rity i św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, o miłość w rodzinie oraz za ++ męża, rodziców, teściów w pewnej intencji.
Sternalice
1030 Msza św.
Za wstawiennictwem św. Krzysztofa w intencji kierowców naszej parafii o Bożą opiekę. ( poświęcenie pojazdów )
  1. Serdeczne podziękowanie za prace porządkowe w kościele i obejściu – Bóg Zapłać.
  2. W najbliższą niedzielę zapraszamy kierowców na błogosławieństwo pojazdów
    – złożona ofiara jest przeznaczona na Misjonarzy, którzy pochodzą z naszej diecezji.

 

 

Boże działanie odpowiedzią na wołanie człowieka.
( Z fragmentu książki Benedykta XVI „Słudzy radości”. )

„…Możemy nawet pójść jeszcze krok dalej i powiedzieć, że działanie Boże jest zawsze odpowiedzią na takie modlitewne wołanie człowieka. I nie dlatego, że np. Bóg miałby maniery jakiegoś wielkiego pana, który chce być proszony, zanim cokolwiek da. Nie – tu chodzi o coś bardziej wewnętrznego. Bóg bowiem może działać tylko tam, gdzie człowiek będzie człowiekiem modlitwy, gdzie przekroczy samego siebie, gdzie złoży siebie w ofierze, gdzie przyjmie Boga jako rzeczywistość, gdzie otworzy się na Niego, gdzie otworzą się dla Niego drzwi świata i powstanie przestrzeń, w której On może działać dla nas i na nas. Trafnie oddał to św. Augustyn: „Bóg jest zawsze przy nas, ale my nie zawsze jesteśmy przy Bogu”. Bóg będzie mógł na nas i dla nas rzeczywiście działać dopiero wówczas, gdy przyjmiemy Jego obecność, gdy w modlitwie otworzymy się na Niego.
Jest jeszcze coś, co wydaje mi się w tym tekście warte przemyślenia. Mianowicie pytanie: o co właściwie modlił się Zachariasz? Był przecież już stary, a jego żona niepłodna. Kiedy anioł obiecał mu syna, odebrał to jako coś bezsensownego, coś, czego od Boga wcale nie oczekiwał, coś, co sam nie od razu odnalazł w swych sensownych prośbach. Z tego możemy wnioskować, że na pewno od dłuższego czasu nie modlił się już o syna, lecz o coś więcej, o coś większego, o coś, co Biblia nazwa pociechą Izraela, zbawieniem świata.

Zachariasz należy bez wątpienia do tych, o których św. Łukasz przedstawiając sprawiedliwego Symeona, powiada, że „wyczekiwał pociechy Izraela” (Łk 2,25). To samo mówi też o uczniach z Emaus. Zachariasz w swej młodości modlił się zapewne także o syna. Potem przyszedł czas, kiedy zaczął uważać, że on sam nie jest taki ważny, kiedy przestał pytać o swoje sprawy. Przy tym jednak nie popadł w zgorzkniałość czy rezygnację – jakby nie interesował go już świat, czy jakby Bóg, który go przecież nie wysłuchał, mógłby być mu obojętny. Jego życie stało się bardziej wolne, większe i bogatsze. Teraz spodziewał się od Boga wcale nie mniej, lecz jeszcze więcej. Modlił się do Niego o boski dar, o ratunek dla Izraela, a w tym – jak to wynika z Pisma Świętego – o ratunek dla świata.”

 

Życzę błogosławionej Niedzieli i obfitości Bożych łask w nowym tygodniu oraz na czas wakacji.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Mateusza w Sternalicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
( www.parafia-sternalice.pl )
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –